Verksamhet

Teknofysik AB analyserar och löser tekniskt komplicerade problem som kan uppstå i olika faser av utvecklingen av avancerade produkter. Uppdragens karaktär skiftar över ett brett spektrum, men innebär ofta ”trouble shooting” med ändringsförslag för existerande produktdesign, utförande av tekniska beräkningar samt allmän
teknisk/vetenskaplig rådgivning inom områdena:

- Elektromekaniska system

- Sensorer

- Optiska system

- Allmänfysikaliska system

 

Kunder

Teknofysiks kunder utgörs i stor utsträckning av:

- Medicintekniska bolag

- Konsultbolag med helhetsåtagande för produktutveckling

- Utvecklingsbolag med egna produkter

 

Kontakta oss                                

mailto:info@teknofysik.se                          

Tel: 0708 24 57 85

 

VD, Tekn. Dr. Bruno Slettenmark
har lång erfarenhet inom industriell FoU samt utvärdering av innovationer och ny teknik.


Bruno Slettenmark har tidigare varit verksam bl a som Chief Scientist vid Siemens-Elema AB, samt under en period som
tf professor i Fysik vid KTH.

Teknofysik AB

Fallskärmsvägen 20 B

175 69 Järfälla